Pierwsze telewizory

Pierwsze urządzenia, które miały zajmować się analizą obrazu w dużej mierze składały się z części mechanicznych. Skonstruowane były one na początku XIX wieku. Należały do nich między innymi obrotowa tarcza ze spiralnie rozmieszczonymi otworami, tarcza soczewkowa Jenkinsa albo koło lustrzane Weillera. Również polscy uczeni prowadzili prace nad rozwojem telewizji. J. Szczepanik zajął się opatentowaniem teletroskopu. W 1898 roku opatentowany został system telewizji bezprzewodowej, która działała w oparciu o fale elektromagnetyczne. Pierwsze nadajniki, których funkcją było sprawdzenie czy technologia ta w ogóle zostanie przyjęta, pojawiły się na rynku na początku XX wieku. Ich jakość była nienajlepsza, gdyż stosowały jedynie 30 linii na jeden obraz, ale to i tak było ogromnym sukcesem w dziedzinie technologii. Następnie wprowadzone zostały nowe lampy elektronowe, które umożliwiły dalszy rozwój telewizji. Opracowanie pentody, której zadaniem było wzmacnianie sygnału szerokopasmowego, również przyczyniło się do dalszych postępów. Zmieniono też sposoby produkcji kineskopów, zaczęto używać również fotopowielaczy. Wszystkie te działania zbliżały te pierwsze odbiorniki do tych, które obecnie mamy w naszych domach.